Crossfit kritiikin kohteena

Samaan aikaan Crossfitin suosion noustessa ja harrastajien määrän lisääntyessä myös kritiikki on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Erityisesti se on kohdistunut vaarallisina pidettyihin liikkeisiin, liian korkean intensiteetin vaatimiseen, sekä kokemattomien Crossfit-valmentajien hyväksymiseen opetustehtäviin. Vastauksena näihin syytöksiin CrossFit Inc.-yritys on todennut kaikkien lajissa käytettävien liikkeiden ja metodien olevan suhteellisen turvallisia, vaikka tekniikka olisikin puutteellista. Yrityksen mukaan loukkaantumisia voidaan tehokkaasti estää muokkaamalla ja päättämällä treeniohjelmat harrastajalle sopivaksi.
Tämä treeniohjelmien hallinta sekä muokkaaminen opetetaan Crossfit-valmentajille jo ensimmäisessä koulutusvaiheessa. Yritys tekee myöskin säännöllisesti kyselyitä ja tutkimuksia sattuneista onnettomuuksista sekä vammoista, ja pyrkii pitämään lukemat alhaisena.

Crossfit mahdollisena lihastautien aiheuttajana

Crissfitillä on myös mahdollisesti yhteys tiettyihin lihastauteihin, ja tämä onkin ollut väittelyn aiheena yrityksen sekä lajin harrastajien keskuudessa. Erityisesti tekniikat, joita lajia harrastettaessa käytetään, sekä harrastajiin kohdistuva yhteisön ja ympäristön paine ovat omiaan lisäämään lihastautien mahdollisuutta. Kouluttamattomia valmentajia on jopa haastettu oikeuteen treenien jälkeisten lihastautien vuoksi.

CrossFit Inc.-yrityksen virallinen linjaus on kuitenkin sitä vastaan, että Crossfit-harrastus altistaisi sairauksille. Lihassairauksien määrä on useassa urheilulajissa suuri, ja yritys kertookin lihassairauksien määrän olevan korkea; niitä varten tehdään testejä aktiivisesti harrastuksen parissa.

Yrityksen asenne kritiikkiin

CrossFit Journal magazineYritys myös levittää tietoa sairaudesta sekä sen riskeistä, jotta harrastajilla olisi mahdollisuus välttyä tai tarvittaessa hoitaa sairautta mahdollisimman tehokkaasti. Artikkeleita on mahdollista löytää CrossFit Journal-lehdestä, jota on julkaistu vuodesta 2005 alkaen. Myös Crossfitin aloittajille tarkoitetussa CrossFit Manual-oppaassa on tietoa riskien ja tautien mahdollisuuksista sekä ehkäisemisestä.

Yritys on tiedottanut taudista esimerkiksi sarjakuvien avulla, mikä on aiheuttanut kriittistä suhtautumista yrityksen huolettomaan asenteeseen. Yritys kuitenkin pitää tavoitteenaan toimia eettisesti sekä rehellisesti, ja kertoa mahdollisimman kattavasti kaikki asiaan liittyvät riskit, vaikkakin erikoisemmalla metodilla.

Muu kritiikki

CrossFit Inc. yritys on saanut kritiikkiä myös tavastaan tuoda lajia näkyville useissa sosiaalisen median välineissä. Kaikki yhteisön artikkelit eivät aina liity urheiluun, vaan mukaan mahtuu mielipiteitä myös filosofian ja politiikan saralta. Jotkut postaukset ovat myös halventaneet muita yrityksiä, joskin CrossFit Inc. on sanonut kaikkien mielipiteidensä taustalla olevan faktatieto.